ipipanInstytut uzyskał tę nagrodę za realizację projektu Nekst, w ramach którego powstaje innowacyjna wyszukiwarka internetowa, która będzie łączyła mechanizmy: automatycznej odpowiedzi na zadane w języku polskim pytania, automatycznej analizy opinii oraz wielkoskalowej, przekrojowej analizy semantycznej źródeł elektronicznych, połączonej z wyszukiwaniem i wizualizacją wyników.

Prace nad inteligentną wyszukiwarką Nekst trwają w Instytucie od 4 lat. Program zostanie udostępniony użytkownikom w  2014 roku. Może być przydatny m.in. w pracy urzędów skarbowych, organizacji prawnych, a także wspomagać część systemu tropiącego plagiaty. To nie jedyny przykład sukcesów naukowców z IPI PAN. Tworzenie narzędzi komputerowych rozpoznawania treści, dokonywania analizy składni zdania oraz analizy gramatycznej pojedynczego słowa jest od lat przedmiotem zainteresowania Instytutu i już wcześniej posłużyło do realizacji Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Przy pomocy tego programu np. językoznawcy opracowują Wielki Słownik Języka Polskiego. Projekt ten stał się również punktem wyjścia do budowy i doskonalenia wielu narzędzi komputerowego przetwarzania języka polskiego. Badania Instytutu były wsparte m.in. środkami z funduszy unijnych, które pomagają rozwijać i integrować narzędzia przetwarzania języków narodowych.


Link do artykułu: http://www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/aktualnosci

Additional information